Arctic Parkas – Överlevande Vinteren ‘Inuit Style’

Gäss är en intressant fågel att observera, men de kan vara ett problem om du råkar vara mål för en angrepp som faktiskt behöver springa bakgård i närheten av hemmet.